Home Abhirami

Abhirami

Abhirami
Film News

Abhirami : అభిరామి ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా!

Abhirami: ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా అనేది సెలబ్రిటీలు, సమాన్యులకు మధ్య వారధిలా మారింది. దీని కారణంగానే మనుషులు మధ్య దూరం తగ్గిపోయింది. ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉన్నా సరే.. ఫేస్...